1 repost 1233.

Soft delete

grishaev.me/soft-delete